NDT Partner AS

T: +47 906 60 541

E: hogne@ndtpartner.no

Personvern

© NDT Partner

NDT NIVÅ 3

NDT NIVÅ 3 ANSVARLIG

Vårt personell har lang erfaring og er nivå 3 sertifisert i henhold til ISO 9712/Nordtest. Vi kan stå som NDT nivå 3 ansvarlig for bedriften eller avdelingen som utfører NDT med egne inspektører.

Vi dekker alle de vanligste NDT-metodene:

MT

PT

VT

UT

UTM

RT

ET

HT

Magnetic Particle Testing

Penetrant Testing

Visual Testing

Ultrasonic Testing

Ultrasonic Thickness Measurement

Radiographic Testing

Eddy Current Testing

Hardness Testing

Det vil ofte foreligge krav om at bedriften skal ha en avtale med nivå 3 personell.

 

Som NDT nivå 3 ansvarlig bistår vi i forbindelse med sertifisering av bedrift eller personell. Vi utarbeider, reviderer og godkjenner NDT-prosedyrer som samsvarer med nasjonale og internasjonale standarder som Norsok, DNV GL, ASME, API og ISO.

 

Nivå 3 ansvarlig autoriserer NDT-operatørene ved å påføre årlig signatur på sertifikatene i de aktuelle metodene. Dette skjer på grunnlag av at vedkommende har vært i kontinuerlig arbeid og har bestått den pålagte årlige synstesten. Nivå 3 ansvarlig følger opp operatørene gjennom året etter nærmere avtale. Dette er gjerne i en kombinasjon av telefonsamtaler, e-post og møter på arbeidsplassen.

 

Vi bistår også som metodeansvarlig dersom bedriften dekker noen metoder selv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta oppdateringer med relevante tema, samt tilgang til aktuelle ressurser.