top of page

TRAINING

NDT COURSES/TRAINING

We offer company-based training within NDT. We conduct both training of company personnel in relevant NDT methods, and introductory courses in NDT for engineers and other personnel.

Certification in an NDT method requires a given number of months of relevant practice, as well as course and exam. We help in obtaining work experience period in connection with the certification.

 

We provide regular professional follow-up and updating of company personnel.

 

Please contact us if you consider training and certifying personnel in one or more methods within NDT.

Information about the courses we offer ( Norwegian only):

Introductory course in NDT

Kurset passer for personell som er i befatning med NDT og inspeksjon i planlegging, produksjon,

dokumentasjon eller innkjøp. Det kan også være for deg som bare er nysgjerrig på faget eller

som vurderer videre kurs og sertifisering og en karriære som NDT-tekniker eller inspektør.

Les mer →

Standards and NDT procedures

Kurset passer for personell som er i befatning med NDT og inspeksjon i planlegging, produksjon, dokumentasjon eller innkjøp og som ønsker en oversikt på aktuelle standarder, akseptkriterier og krav til NDT-prosedyrer. Før dette kurset anbefales gjennomført «Innføringskurs i NDT».

Les mer →

NDT reports and documentation

Kurset passer for personell som er i befatning med NDT og inspeksjon i planlegging, produksjon,

dokumentasjon eller innkjøp. Det kan være prosjektledere, sveiseteknisk personell eller

dokumentkontrollere, og gjerne den som mottar og kontrollerer dokumentasjon av NDT.

Før dette kurset anbefales gjennomført «Innføringskurs i NDT».

Les mer →

Refresher course in NDT

Kurset passer for personell som enten har gyldig sertifikat i én eller flere NDT-metoder, eller

som tidligere har gjennomført kurs og sertifisering. Det kan også brukes i forkant av videre kurs

og sertifisering. Det kan gjerne være personer som får begrenset praksis i enkelte metoder og

som trenger å vedlikeholde kompetansen og holde sertifikatene gyldige.

Les mer →

Join our newsletter!

Sign up for our newsletter and receive updates with relevant topics, as well as access to relevant resources.

bottom of page